Kommunepsykolog till Gjesdal kommune

Gjesdal kommune
Publisert
2021-02-12
Beliggenhet
Gjesdal, Norway
Stillingstype

Beskrivelse

Er du vår nye kommunepsykolog som vil arbeide forebyggende og helsefremmende med våre barn og unge i Gjesdal kommune?
Gjesdal kommune har tidlig innsats og forebyggende arbeid blant barn og unge som satsningsområde. Vi er en kommune i vekst, med mange barnefamilier. Stillingen vil ligge under kommunalsjef i tjenesteområde Oppvekst hvor også Barnevern, PPT, Skole, Barnehage, Helsestasjonstjenester og Familiesenteret er organisert.

Arbeidsoppgaver

Psykologene skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging, bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve og oppvekstsvilkår for barn og unge.
Inngå som en del av det tverrfaglige arbeidet.
Forbyggende og helsefremmende arbeid.

Kvalifikasjoner

Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon.
Forståelse for tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid og systemarbeid.
Klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge .
God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Førerkort for personbil.

Personlige egenskaper

Evner både å jobbe selvstendig og i team.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling .
Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid .
Fleksibel, liker utfordringer og er løsningsorientert.
Er opptatt av helhetstenking og at tverrfaglige tilnærminger er viktig for å oppnå resultater.
Opptatt av å gjøre en forskjell for barn og unge.
En lagspiller med godt humør.

Vi tilbyr

En arbeidsplass med tverrfaglig arbeidsmiljø, godt fagmiljø og dyktige og engasjerte kollegaer.
Faglig veiledning.
Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
Høy faglig kompetanse.
God pensjonsordning med lånemuligheter.
Konkurransedyktig lønn.
Tilbud om relevant videreutvikling/utdanning.
Barnehageplass for ansattes barn.
Personalhytte.
Bedriftskunstforening og bedriftsidrettslag.

Annet
Gjesdal kommuner legger til grunn Smart Gjesdal i alt vi gjør, og ansatte utfordres til å sette seg inn i hva dette vil innebære i sin stilling. Smart Gjesdal betyr kort at vi jobber for å ta vare på nåtiden samtidig som vi legger forholdene til rette for fremtiden, gjennom å tenke bærekraft for folk, miljø og økonomi.

Gjesdal kommune ønsker gjennom satsing på utvikling av en heltidskultur - å fremme kvaliteten for den enkelte bruker, skape en mer fremtidsrettet og effektiv organisasjon - å legge til rette for ett godt arbeidsmiljø og forutsigbarhet for den enkelte medarbeider.

Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte. Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.

Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. I stillinger der politiattest kreves skal denne leveres (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse i stillingen

Gjesdal kommune har i overkant av 12 000 innbyggere, og har en ung befolkning. Kommunesenteret Ålgård ligger ca 14 km sørøst for Sandnes langs E39. Vi har nærhet både til unik natur og friluftsområder samtidig som vi er nær større byer. Kommunen jobber etter en smart city-strategi som forplikter oss til å redusere negative miljø- og samfunnspåvirkninger, øke effektiviteten ved å ta i bruk smart teknologi og styrke muligheten for innbyggerne, næringslivet og frivillige aktører til i fellesskap å bidra til kommunens utvikling.
I Gjesdal kommune skal vi forvalte våre ressurser slik at vi skaper mest mulig verdi for våre innbyggere. Vi er derfor opptatt av å utvikle en lærende organisasjon der vi har fokus på kontinuerlig forbedring og å bli gode sammen. Dette gir den enkelte medarbeider faglige utfordringer og medansvar for å utvikle kommunen videre. Gjesdal kommune strekker seg langt - både for lokalsamfunnet, innbyggere og for ansatte.

Vil du være med på et svært ambisiøst lag for fremtiden vår?

Arbeidsgiver:
Gjesdal kommune
Sted:
Ålgård
Stillingstittel:
Kommunepsykolog
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Jone Haar
Kommunalsjef Tjenesteområde Oppvekst
411 61 967
jone.haarr@gjesdal.kommune.no

Søknadsfrist:
12.03.2021

Merk deres søknad med Helsejobbnorge

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Kommunepsykolog till Gjesdal kommune
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/