3 faste 100 % sykepleierstillinger

Kongsberg kommune
Publisert
2021-03-10
Beliggenhet
Kongsberg, Norway
Stillingstype

Beskrivelse

3 faste 100 % sykepleierstillinger

Kongsberg er en allsidig by med et rikt og aktivt kulturliv. Byen er omringet av flott natur, nærhet til skog, fjell og med mange aktivitetstilbud sommer som vinter.
Oslo nås på 1 time med bil, buss eller tog. Kongsberg er en by med mange høyteknologiske bedrifter og er en by i vekst.

Skavangertun sykehjem har for tiden 60 langtidsplasser for somatisk multisyke mennesker. Sykehjemmet har to etasjer og avdelingene er delt i grupper med ganske likt antall plasser. Det har vært jobbet med lederstruktur på sykehjemmet og det vil fremover være 2 ledere, med støttefunksjoner slik at nærledelse kan utøves i større grad en pr. i dag.

Det er stort fokus på å jobbe med kompetanse og høy faglighet, og avdelingen har fagsykepleier i 100 % stilling.

Vi har sykehjemslege med høy tilstedetid og ringetid, og som jobber aktivt sammen med sykepleierne.

Det er ledig tre 100 % sykepleierstillinger. Sykehjemmet trenger sykepleiere som er genuint opptatt av å utvikle sykehjemstjenesten til det beste for pasienter, pårørende og kollegaer. Det pågår prosjekter som heltidskultur, årsturnus og langvakter. Som sykepleier vil du kunne være med å påvirke disse prosjektene, slik at du får gode dager på jobb og privat. Sykepleiere jobber dag/kveld og 3 hver helg pr. i dag. Det er faste nattevakter.

Det jobbes med egen turnus for sykepleierne for å sikre kvalitet og samarbeids på tvers av gruppene.

Vi tilbyr:

Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid.
Sykepleieroppgaver som er utfordrende og spennende og hvor du har stor grad av medbestemmelse.
Et godt faglig miljø, med fokus på å gi tjenester av høy kvalitet.
Opplæring og veiledning.
Kontinuerlig utvikling som DU som sykepleier kan være med å forme.
Pensjonsordninger og gruppelivsforsikring.
Rabatt på treningssenter.
Gratis parkering.
Lønn etter tariff. Kongsberg kommune tilbyr et tillegg på 25 000,- for sykepleier i turnus med 10 års ansiennitet eller mer.

Innhold i stillingen:

Utøve faglig ledelse innenfor sykepleierfaget og sørge for ivaretakelse av pasientsikkerhet.
Utøve sykepleierfaglige oppgaver jmf. de krav som følger av lovverket.
Utøve faglig forsvarlighet jmf. forpliktelser til å holde seg oppdatert.
Arbeide i tråd med organisasjonens visjon om å være lærende og i kontinuerlig utvikling.
Sykepleier rapporterer til avdelingsleder som nærmeste overordnet.
Stillingsbeskrivelse foreligger.

Krav og ønsker til deg:

Erfaring fra sykehus/kommune.
Relevant videreutdanning innen geriatri, psykiatri eller demens er ønskelig men ikke et krav.
Gode IKT ferdigheter.
Kunnskap/kjennskap til føringer fra regjeringen som Leve hele livet.

Formelle kvalifikasjonskrav:

Norsk autorisasjon som sykepleier.

Personlige egenskaper:

Interesse og engasjement for eldre mennesker med et sammensatt og komplekst sykdomsbilde.
Gode samarbeidsevner.
Bidra til et godt arbeidsmiljø.
Du evner å jobbe selvstendig, vurdere, ta beslutninger, beholde roen og ta ansvar.
Du er strukturert, tydelig og raus overfor kollegaer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet:

Arbeidstaker ansettes i Kongsberg kommune. Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene avtaleverk. Det stilles krav til norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. Språkprøve nivå B 2 må være bestått. I henhold til gjeldene lov og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring være levert før tiltredelse. Ved intern ansettelse kan andre stillingsstørrelser bli ledig.

Søknad:

Benytt vårt elektroniske søknadskjema, fyll ut så fullstendig som mulig. Kopi av attester og vitnemål kan tas med til intervju. Etter utløp av søknadsfrist utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelse vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentliglova. Om det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søker bli offentliggjort. Søker vil da bli kontaktet på forhånd.

Fylke:
Viken
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Skift / turnus / arbeidstidsordning
Tiltredelse:
01.06.2021
Arbeidssted:
Skavangertun sykehjem

Kontaktpersoner:
Tone Sandli
tlf: +47 99118231

Søknadsfrist:
05.04.2021

Hjemmeside:
www.kongsberg.kommune.no

Merk deres søknad med Helsejobbnorge.no

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

3 faste 100 % sykepleierstillinger
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/