100% stilling som tenesteleiar til i Vik kommune

Vik kommune
Publisert
2021-03-26
Beliggenhet
Vik kommune, Norway
Kategori
Leder  
Stillingstype

Beskrivelse

Vik kommune har i underkant av 2700 innbyggjarar. Hovudnæringane er landbruk og industri, i tillegg til reiseliv og andre tenesteytande næringar. Vik ligg ved innfallsporten til Stølsheimen landskapsvernområde og er ein av fire vertskommunar for Nærøyfjorden verdsarvområde. Kommunen er elles kjend for eit rikt organisasjonsliv med gode og varierte tenestetilbod. Tenestemålet er nynorsk.
Vik kommune er ein stor arbeidsplass med om lag 305 tilsette fordelt på ca 260 årsverk og eit brutto driftsbudsjett på 330 mill.kr.

100% fast nyoppretta stilling som tenesteleiar for heimetenestene i Vik kommune frå snarast.

Som tenesteleiar får du ansvar for heimesjukepleie/heimehjelp/omsorgsbustader både med og utan heildøgns omsorg.
Det er tett samarbeid mellom heimetenestene, sjukeheim, psykiatri/rus og rehabiliteringsavdeling.
Som tenesteleiar vil du få ei viktig rolle i å bidra til å utvikle helse-og omsorgstenestene i Vik, og heimetenesten spesielt.
Kommunen jobbar med å ta i bruk velferdsteknologi. Mestring og livskvalitet er viktige prinsipp og målet er at brukarar kan få bu heime så lenge som mogeleg.

Arbeidsoppgåver

Vik kommune satsar på at innbyggarane skal bu i eigen heim så lenge som råd. Behov for helse - og omsorgstenester i eigen heim og i omsorgsbustad har auka siste åra. Kommunen arbeider no med eit prosjekt for å dele tenestene i to sjølvstendige tenesteområder. Det er eit prosjekt der me er opptekne av å styrka kvaliteten på tenesta slik at individet får den hjelp som er individuelt tilpassa.
Kommunen søkjer difor etter ein tenesteleiar som skal vere med å vidareutvikla tenesta og ha driftsansvar for ei av to likestilte tenesteavdelingar innan heimetenester.
Oppgåver vert å ha dagleg ansvar og oppgåver innan fag, personal- og økonomiforvaltning. Tenesteleiaren er ein del av eit leiarteam i sektoren, og deltar i kvalitetsarbeid og vidareutvikling av tenesteområdet. Tenesteleiar rapporterer til kommunalsjef.

Kvalifikasjonskrav

" Offentleg godkjent sjukepleiar
" Erfaring frå leiing er ein fordel
" Kunnskap om gjeldande lov- og avtaleverk
" Erfaring frå endrings- og omstillingsarbeid er ein fordel
Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar vert vektlagt.
Løns- og tilsetjingsvilkår

Løn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk.
Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar.
Den som vert tilsett må levera politiattest og helseattest av ny dato.
Andre opplysningar

Vik kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ikkje ynskjer at namnet ditt skal offentleggjerast, må du grunngje dette i søknaden.
Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillingar i Vik kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp med søknaden, kan du ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 57 69 82 00.

Navn
Marit Johanne Andersen
Tittel
Kommunalsjef Helse og velferd
E-post
marit.johanne.andersen@vik.kommune.no
Mobil 90686227

Søknadsfrist
07.04.21
Utlyst
24.03.21

Merk deres søknad med Helsejobbnorge.no

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

100% stilling som tenesteleiar til i Vik kommune
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/